Επιβατικός λιμένας Αδάμαντα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Βρίσκεται μέσα στον κόλπο της Μήλου, έναν από [...]