Υπηρεσίες λιμένα Αδάμαντα

1. ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ [...]