1. ΣΤΑΣΗ – ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

 

Η στάση, η στάθμευση καθώς και η λοιπές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ορίζονται με ειδικές σημάνσεις από τον κώδικα του Κ.Ο.Κ και εξειδικεύονται από ειδικές κανονιστικές αποφάσεις κατά τους θερινούς μήνες για την εύρυθμή λειτουργία του λιμένα καθώς και της χερσαίας ζώνης.

Με την υπ. Αρ. 133/2016 κανονιστική απόφαση και την τροποποίηση αυτής με τη νέα κυκλοφοριακή μελέτη ορίζονται οι όροι και οι περιορισμοί στάσης/στάθμευσης κατά μήκος της χερσαίας ζώνης καθώς και οι χώροι και οι απαγορεύσεις που ισχύουν κατά τους θερινούς και χειμερινούς μήνες.

 

  1. ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ

 

Ο ελλιμενισμός των σκαφών καθορίζεται με την υπ. Αρ. 82/2016 κανονιστική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε, στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι θέσεις ελλιμενισμού και οι σχετικοί