Προεδρικά διατάγματα

Προεδρικό Διάταγμα 44
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 110 – 13.05.2011 στις 16.05.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ.

Προεδρικό Διάταγμα 917
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 257 – 19.11.1979
ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΣ ΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ.

Νόμοι

Νόμος 4504
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 184 – 29.11.2017 στις 29.11.2017
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ, ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Νόμος 4256
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 92 – 14.04.2014 στις 14.04.2014
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Υπουργικές αποφάσεις

ΦΕΚ B 478 – 05.03.2004
Καθορισμός προσόντων Κυβερνήτη επαγγελματικού πλοίου αναψυχής
Ημερομηνία κυκλοφορίας 08.03.2004 Σελίδες 8 (6759 – 6766)

ΦΕΚ B 1330 – 31.08.2004

Τροποποίηση προσόντων Κυβερνήτη επαγγελματικού πλοίου αναψυχής

Ημερομηνία κυκλοφορίας 06.09.2004 Σελίδες 8 (17403 – 17410)

ΦΕΚ ΑΑΠ 298 – 14.12.2018

Καθορισμός χώρου που εξομοιώνεται με χερσαία ζώνη λιμένα από τη θέση «Ηρώων» έως «Μεταλλευτικό Μουσείο» και από παραλία «Λαγκάδας» μέχρι Ακρωτήριο «Μπομπάρδας», Αδάμαντα Μήλου.

ΦΕΚ Δ 55 – 22.02.2019
Καθορισμός χώρου που εξομοιώνεται με χερσαία ζώνη λιμένα στη θέση «Κάναβα» Μήλου

ΦΕΚ ΑΑΠ 109 – 17.06.2016

Έγκριση τροποποίησης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αδάμαντα Μήλου.

Εγκύκλιοι

ΑΔΑ: Ψ4ΙΝ4653ΠΩ-1Ν8 – Τροποποιήσεις του ν. 4256/2014 (Α΄92) με τις διατάξεις του ν. 4504/2017 (Α΄184)