Κανονιστική απόφαση κοινόχρηστων χώρων και εύρυθμης λειτουργίας λιμένων αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ. Μήλου (αρ.10/2015).

 

Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 10/15 κανονιστικής απόφασης.