Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
 Αίτηση ανέλκυσης – καθέλκυσης
Τιμοκατάλογος Λιμενικών τελών

 

Ψηφιακή Αίτηση Ελλιμενισμού

Αίτηση παραχώρησης κοινόχρηστου παραλιακού χώρου