ΦΕΚ σύστασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου

 

Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου

 

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου