11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 02.07.2019
11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 02.07.2019

Σας προσκαλούμε όπως την 2η του μήνα ΙΟΥΛΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ ώρα 21:00 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ (σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΛΤΜ στις 18 / 06 / 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΛΤΜ στις 18 / 06 / 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ      Σας προσκαλούμε όπως την 18η του μήνα ΙΟΥΝΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ ώρα 19:30 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα  για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΛΤΜ στις 13 / 05 / 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΛΤΜ στις 13 / 05 / 2019

Α.Π :377   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ   Σας προσκαλούμε όπως την 13η του μήνα MAIOY ημέρα της εβδομάδας ΔΕΥΤΕΡΑ ώρα 19:00 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΛΤΜ στις 07 / 05 / 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΛΤΜ στις 07 / 05 / 2019

Α.Π :363   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ   Σας προσκαλούμε όπως την 7η του μήνα MAIOY ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ ώρα 11:00 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΛΤΜ στις 23 / 04 / 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΛΤΜ στις 23 / 04 / 2019

Α.Π :297 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ   Σας προσκαλούμε όπως την 23η του μήνα ΑΠΡΙΛΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ ώρα 16:30 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΛΤΜ στις 18 / 04 / 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΛΤΜ στις 18 / 04 / 2019

Σας προσκαλούμε όπως την 18η του μήνα ΑΠΡΙΛΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΠΕΜΠΤΗ ώρα 20:30 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:   2η...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΛΤΜ στις 23 / 03 / 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΛΤΜ στις 23 / 03 / 2019

Σας προσκαλούμε όπως την 23η του μήνα ΜΑΡΤΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΣΑΒΒΑΤΟ ώρα 16:00 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα: Συζήτηση και...

Γεωτρήσεις στο λιμάνι του Αδάμαντα
Γεωτρήσεις στο λιμάνι του Αδάμαντα

Έγιναν οι προβλεπόμενες δοκιμαστικές γεωτρήσεις προκειμένου να ολοκληρωθούν οι μακροχρόνιες διαδικασίες σύνταξης των μελετών θεμελίωσης τριών σημαντικών έργων στην παραλιακή Ζώνη του Αδάμαντα, μετά την προαπαιτούμενη έκδοση των σχετικών ΦΕΚ. Πιο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΛΤΜ στις 02 / 02 / 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΛΤΜ στις 02 / 02 / 2019

Σας προσκαλούμε όπως την 2η του μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΣΑΒΒΑΤΟ ώρα 10:00 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ και να ληφθούν αποφάσεις για το πιο κάτω θέμα: Συγκρότηση...

1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου την 03.01.2019
1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου την 03.01.2019

Α.Π :1313 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ Σας προσκαλούμε όπως την 3η του μήνα IANOYAΡΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΠΕΜΠΤΗ ώρα 19:00 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του...

15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου την 03.12.2018
15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου την 03.12.2018

Α.Π :1179 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ Σας προσκαλούμε όπως την 3η του μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΔΕΥΤΕΡΑ ώρα 19:00 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του...

14η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 15.11.2018
14η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 15.11.2018

Α.Π :1122 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ Σας προσκαλούμε όπως την 15η του μήνα NOΕΜΒΡΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΠΕΜΠΤΗ ώρα 20:00 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του...