3η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μήλου την 23.02.2018
3η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μήλου την 23.02.2018

Εκτός ημερήσιας διάταξης: 1o ΘΕΜΑ:Αίτηση παράτασης για την παράδοση της μελέτης με τίτλο: Αρχιτεκτονική μελέτη και όροι δόμησης χερσαίας ζώνης Κάναβας – Αδάμαντα 2ο ΘΕΜΑ: Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ.ΜΠΑΤΖΑΚΑ ΖΑΧΑΡΙΑ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΛΤΜ στις 23 / 02 / 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΛΤΜ στις 23 / 02 / 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ Σας προσκαλούμε όπως την 23η του μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ώρα 13:00 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ...

1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου την 12.01.2018
1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου την 12.01.2018

Σας προσκαλούμε όπως την 12η του μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ώρα 14:00 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΛΤΜ στις 5 / 02 / 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΛΤΜ στις 5 / 02 / 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ   Σας προσκαλούμε όπως την 5η του μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΔΕΥΤΕΡΑ ώρα 11:00 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΛΤΜ 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΛΤΜ 2018

Α.Π :12 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ Σας προσκαλούμε όπως την 12η του μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ώρα 14:00 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του...