ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΛΤΜ στις 22 / 06 / 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΛΤΜ στις 22 / 06 / 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ   Σας προσκαλούμε όπως την 22η του μήνα IOYNIOY ημέρα της εβδομάδας ΠAΡΑΣΚΕΥΗ ώρα 20:30 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ...

8η Συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου Μήλου την 31.05.2018
8η Συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου Μήλου την 31.05.2018

Α.Π :405 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ Σας προσκαλούμε όπως την 31η του μήνα ΜΑΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΠΕΜΠΤΗ ώρα 20:00 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ...

Στη δημοσιότητα το Master Plan για τον Αδάμαντα Μήλου
Στη δημοσιότητα το Master Plan για τον Αδάμαντα Μήλου

Σας ενημερώνουμε ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου θα πραγματοποιήσει δημόσια διαβούλευση σχετικά με την μελέτη με τίτλο:«Λιμενική Μελέτη Προγραμματικού Σχεδιασμού Λιμένα Αδάμαντα ν. Μήλου ΜΑSTER PLAN». Ο φάκελος της μελέτης θα βρίσκεται στο...

7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 02.05.2018
7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 02.05.2018

Α.Π :344 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ Σας προσκαλούμε όπως την 2η του μήνα ΜΑΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΤΕΤΑΡΤΗ ώρα 20:00 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ...

6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 20.04.2018
6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 20.04.2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ Σας προσκαλούμε όπως την 20η του μήνα AΠΡΙΛΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ώρα 19:30 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ...

5η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου την 27.03.2018
5η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου την 27.03.2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ Σας προσκαλούμε όπως την 27η του μήνα ΜΑΡΤΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ ώρα 11:00 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ και...

4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου την 16.03.2017
4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου την 16.03.2017

  ΘΕΜΑ 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης : «Aίτημα παράτασης διάρκειας της σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο:Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνου συστήματος ηλεκτροφωτισμού σε επιλεγμένα σημεία του λιμένα Αδάμαντα και Πολλωνίων» 1.Λήψη απόφασης για...

2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μήλου την 05.02.2018
2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μήλου την 05.02.2018

1.Έγκριση εργασίας αντικατάστασης πυλώνων φωτισμού στη κεντρική προβλήτα λιμένα Αδάμαντα Μήλου 2.Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση των κάτωθι Επιτροπών: (α) Καθορισμού πολυσύχναστων παραλιών και (β) Γνωμοδότησης επί αιτημάτων χορήγησης αδειών...

3η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μήλου την 23.02.2018
3η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μήλου την 23.02.2018

Εκτός ημερήσιας διάταξης: 1o ΘΕΜΑ:Αίτηση παράτασης για την παράδοση της μελέτης με τίτλο: Αρχιτεκτονική μελέτη και όροι δόμησης χερσαίας ζώνης Κάναβας – Αδάμαντα 2ο ΘΕΜΑ: Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ.ΜΠΑΤΖΑΚΑ ΖΑΧΑΡΙΑ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΛΤΜ στις 23 / 02 / 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΛΤΜ στις 23 / 02 / 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ Σας προσκαλούμε όπως την 23η του μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ώρα 13:00 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ...

1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου την 12.01.2018
1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου την 12.01.2018

Σας προσκαλούμε όπως την 12η του μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ώρα 14:00 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα...