14η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 08.11.2019
14η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 08.11.2019

Σας προσκαλούμε όπως την 08η του μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ώρα 18:00 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα  για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα: Ανάθεση...

13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 29.10.2019
13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 29.10.2019

Σας προσκαλούμε όπως την 29η του μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ ώρα 20:00 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα  για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:  ...

12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 01.08.2019
12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 01.08.2019

Σας προσκαλούμε όπως την 1η του μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΠΕΜΠΤΗ ώρα 20:30 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα  για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ (σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως...

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 02.07.2019
11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 02.07.2019

Σας προσκαλούμε όπως την 2η του μήνα ΙΟΥΛΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ ώρα 21:00 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ (σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΛΤΜ στις 18 / 06 / 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΛΤΜ στις 18 / 06 / 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ      Σας προσκαλούμε όπως την 18η του μήνα ΙΟΥΝΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ ώρα 19:30 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα  για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΛΤΜ στις 13 / 05 / 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΛΤΜ στις 13 / 05 / 2019

Α.Π :377   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ   Σας προσκαλούμε όπως την 13η του μήνα MAIOY ημέρα της εβδομάδας ΔΕΥΤΕΡΑ ώρα 19:00 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΛΤΜ στις 07 / 05 / 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΛΤΜ στις 07 / 05 / 2019

Α.Π :363   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ   Σας προσκαλούμε όπως την 7η του μήνα MAIOY ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ ώρα 11:00 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΛΤΜ στις 23 / 04 / 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΛΤΜ στις 23 / 04 / 2019

Α.Π :297 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ   Σας προσκαλούμε όπως την 23η του μήνα ΑΠΡΙΛΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ ώρα 16:30 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΛΤΜ στις 18 / 04 / 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΛΤΜ στις 18 / 04 / 2019

Σας προσκαλούμε όπως την 18η του μήνα ΑΠΡΙΛΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΠΕΜΠΤΗ ώρα 20:30 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:   2η...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΛΤΜ στις 23 / 03 / 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΛΤΜ στις 23 / 03 / 2019

Σας προσκαλούμε όπως την 23η του μήνα ΜΑΡΤΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΣΑΒΒΑΤΟ ώρα 16:00 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα: Συζήτηση και...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΛΤΜ στις 02 / 02 / 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΛΤΜ στις 02 / 02 / 2019

Σας προσκαλούμε όπως την 2η του μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΣΑΒΒΑΤΟ ώρα 10:00 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ και να ληφθούν αποφάσεις για το πιο κάτω θέμα: Συγκρότηση...

1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου την 03.01.2019
1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου την 03.01.2019

Α.Π :1313 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ Σας προσκαλούμε όπως την 3η του μήνα IANOYAΡΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΠΕΜΠΤΗ ώρα 19:00 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του...