Αποφάσεις / Προσκλήσεις

Αρχική|Αποφάσεις / Προσκλήσεις
Αποφάσεις / Προσκλήσεις2023-02-13T11:37:28+02:00

Προέλεγχος απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως ετών 2016,2017,2018 Δ.Λ.Τ. Μήλου

14/09/2022|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ _ Για την πρόσληψη τριών ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

18/07/2022|
Go to Top