ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΛΤΜ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΛΤΜ

Α.Π :1170 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Καλείσθε να συμμετέχετε, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα, που