ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ ΔΛΤΜ με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (ΔΕΥΤΕΡΑ 12/04/2021)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ ΔΛΤΜ με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (ΔΕΥΤΕΡΑ 12/04/2021)

Α.Π :288 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη (βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ...