Σας προσκαλούμε όπως την 13η του μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ώρα 20:15 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

  1. Ορισμός εκπροσώπου του ΔΛΤΜ στην Επιτροπή θαλασσίων μέσων αναψυχής.
  2. Ορισμός εκπροσώπου του ΔΛΤΜ στην Επιτροπή καθορισμού πολυσύχναστων παραλιών.
  3. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και ορισμός υπεύθυνου- χρήστη.
  4. Αίτηση παραχώρησης κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στην κ. Μarinova Marina.
  5. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος ΔΛΤΜ έτους 2020.
  6. Αναπροσαρμογή φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών για το 2020.
  7. Ανάθεση υπόθεσης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση προσφυγής επιβολής διοικητικού προστίμου).
  8. Λήψη απόφασης για ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο:«Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης του καταφυγίου μικρών σκαφών στον Αδάμαντα και στα Πολλώνια Μήλου».
  9. Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης για το έργο:«Μελέτη, Κατασκευή και Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Μήλο».
  10. Λήψη απόφασης για καταβολή προμήθειας επί λιμενικών τελών επιβατών και οχημάτων ναυτιλιακών εταιρειών.

 

 

Μήλος, 09/12/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

ΝΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ