Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

Σας προσκαλούμε όπως την 19η του μήνα IOYΛIOY ημέρα της εβδομάδας ΠΕΜΠΤΗ ώρα 20:30 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

 

1.Λήψη απόφασης για ανάκληση της υπ’αριθ.41/2018 απόφασης παραχώρησης κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στην ΑΓΝ ΜΑΛΛΗΣ ΟΕ

2.Συγκρότηση και ορισμός προέδρου Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο:«Λιθοδομή πρανούς – όρια χερσαίας ζώνης λιμένα Αδάμαντα Μήλου»

3.Ορισμός μέλους για συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων

4.Ορισμός εκπροσώπου για συμμετοχή στο επιστημονικό συνέδριο με τίτλο:«Φορείς διαχείρισης και εποπτείας λιμένων Ελλάδος – Υπάρχουσα κατάσταση, προτάσεις βελτίωσης» (Πάρος 21 & 22/09-2018)

5.Τροποποίηση της υπ’αριθ.13/2018 απόφασης ΔΣ ΔΛΤΜ  

6.Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού

7-21.Αιτήσεις για παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου για τοποθέτηση υπαίθριας διαφημιστικής πινακίδας

22.Αίτηση παραχώρησης χώρου για διάλυση Α/Κ σκάφους

23.Αίτηση παραχώρησης χώρου για διάλυση Α/Κ σκάφους

24.Αίτηση παραχώρησης χώρου για διάλυση Α/Κ σκάφους

25.Αίτηση παραχώρησης χώρου για διάλυση Α/Κ σκάφους

26.Αίτηση παραχώρησης χώρου για διάλυση Α/Κ σκάφους

27.Λήψη διάθεσης πιστώσεων

28.Εγκρίσεις πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών

 

 Μήλος, 12/07/2018

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου θα συμμετάσχει με δικό του περίπτερο στην έκθεση <<East Med Show>> που θα πραγματοποιηθεί στη Μαρίνα Ζέας από 3 έως και 6 Μαίου 2018.

Παρακαλούνται όσοι δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα, ιδιαίτερα στον θαλάσσιο τουρισμό και επιθυμούν να παρεβρεθούν στην έκθεση να επικοινωνήσουν με τον Πρόεδρο του ΔΛΤ Μήλου, κ. Ξενάκη Νικόλαο (τηλ.6944587574) καθώς και όσοι δεν μπορούν να παρεβρεθούν αλλά επιθυμούν να αποστείλλουν έντυπα της επιχείρησής τους.

 

Αρέσει σε %d bloggers: