ΣΤΑΣΗ – ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

Η στάση, η στάθμευση καθώς και η λοιπές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ορίζονται με ειδικές σημάνσεις από τον κώδικα του Κ.Ο.Κ και εξειδικεύονται από ειδικές κανονιστικές αποφάσεις κατά τους θερινούς μήνες για την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα καθώς και της χερσαίας ζώνης.

Με την υπ. Αρ. 133/2016 κανονιστική απόφαση και την τροποποίηση αυτής με τη νέα κυκλοφοριακή μελέτη ορίζονται οι όροι και οι περιορισμοί στάσης/στάθμευσης κατά μήκος της χερσαίας ζώνης καθώς και οι χώροι και οι απαγορεύσεις που ισχύουν κατά τους θερινούς και χειμερινούς μήνες.


ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ

Ο ελλιμενισμός των σκαφών καθορίζεται με την υπ. Αρ. 82/2016 κανονιστική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε, στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι θέσεις ελλιμενισμού και οι σχετικοί κανονισμοί.

Σας ενημερώνουμε ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου θα συμμετάσχει με δικό του περίπτερο στην έκθεση <<East Med Show>> που θα πραγματοποιηθεί στη Μαρίνα Ζέας από 3 έως και 6 Μαίου 2018.

Παρακαλούνται όσοι δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα, ιδιαίτερα στον θαλάσσιο τουρισμό και επιθυμούν να παρεβρεθούν στην έκθεση να επικοινωνήσουν με τον Πρόεδρο του ΔΛΤ Μήλου, κ. Ξενάκη Νικόλαο (τηλ.6944587574) καθώς και όσοι δεν μπορούν να παρεβρεθούν αλλά επιθυμούν να αποστείλλουν έντυπα της επιχείρησής τους.