Α.Π :1148

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών [εγκ. Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/ΟΙΚ.17530/13-09-2021 ΥΠ. ΕΣ.], την 5η του μηνός Νοεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00, για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δ.Λ.Τ.Μ. οικ. έτους 2021
  2. Έγκριση αιτήσεων υπαγωγής σε ρύθμιση οφειλών του Ν. 4764/2020
  3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της με αρ. 26/2021 μελέτης για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2021 για το Δήμο Μήλου και τα Νομικά του Πρόσωπα.

 

Μήλος, 29/10/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

ΝΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ