Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

 

Σας προσκαλούμε όπως την 5η του μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΔΕΥΤΕΡΑ ώρα 11:00 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

 

 

1.Έγκριση εργασίας αντικατάστασης πυλώνων φωτισμού στη κεντρική προβλήτα λιμένα Αδάμαντα Μήλου

2.Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση των κάτωθι Επιτροπών:(α)Καθορισμού πολυσύχναστων παραλιών και (β)Γνωμοδότησης επί αιτημάτων χορήγησης αδειών θαλάσσιων μέσων αναψυχής

3.Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο:Σήμανση-Διαγράμμιση Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αδάμαντα

4.Λήψη απόφασης για αποστολή αίτησης στο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Σύρου με θέμα την αναστολή της από 29-12-2011 εκκρεμούς διαδικασίας νομιμοποίησης λιμενικών έργων όρμου Πολλωνίων Μήλου, λόγω της χρήσης των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν.4504/17

5.Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης του τμήματος λιμένα Μήλου (θέση Κάναβα) στην εταιρεία ΙΜΕRYS

6.Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στην κ.Βήχου Μαρία

7.Εγκρίσεις πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών

 

 

Μήλος, 26/01/2018

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

 

ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ