Α.Π :297

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

 

Σας προσκαλούμε όπως την 23η του μήνα ΑΠΡΙΛΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ ώρα 16:30 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

  1. Αίτημα παραχώρησης χώρου στον κ. Αρβανιτάκη Δημήτριο
  2. Αίτημα παραχώρησης χώρου στην κ. Ξυδού θωμαή
  3. Αίτημα παραχώρησης χώρου στην Βαμβούνη Ανεζίνα & Σια ΟΕ
  4. Αίτημα παραχώρησης χώρου στον κ. Τραπατσέλη Νικόλαο
  5. Αίτημα παραχώρησης χώρου στην ΕΜΕRALD SEA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
  6. Αίτημα παραχώρησης χώρου στον κ. Κυπριώτη Αθανάσιο
  7. Αίτημα παραχώρησης χώρου στην ΒΗΧΟΣ ΡΥΜΟΥΛΚΑ Ν.Ε

 

Μήλος, 12/04/2019

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

 

ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ