Α.Π :363

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

 

Σας προσκαλούμε όπως την 7η του μήνα MAIOY ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ ώρα 11:00 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

 

  1. Aνάθεση λόγω κατεπείγοντος του έργου με τίτλο: Αποκατάσταση καθίζησης σε τμήμα της χερσαίας ζώνης βορεινά καταστήματος “Μικρός Απόπλους”
  2. Ανάθεση λόγω κατεπείγοντος του έργου με τίτλο: Αποκατάσταση ανωδομής λόγω καθίζησης στην περιοχή Κάναβα
  3. Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ. Σούμπουλη Άλκη
  4. Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ. Αδαμόπουλο Κωνσταντίνο

 

 

Μήλος, 30/04/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ