Α.Π :1283

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών [εγκ. Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/ΟΙΚ.17530/13-09-2021 ΥΠ. ΕΣ.], την 29η του μηνός Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. 2η τροποποίηση της από 30/10/2017 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑ και του ΔΛΤΜ για το έργο: Kατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στην Μήλο
  2. Καθορισμός περιγραφής και προυπολογιζόμενης δαπάνης για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: Παροχή υπηρεσιών για την αναθεώρηση σχεδίου έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης
  3. Έγκριση τοποθέτησης πλωτής εξέδρας για εποχιακή χρήση στην θαλάσσια περιοχή Πολλωνίων Μήλου με σκοπό την προσωρινή πρόσδεση σκαφών για λογαριασμό του ΔΛΤΜ
  4. Έγκριση κειμένου διακήρυξης μειοδοτικής, φανερής, προφορικής δημοπρασίας για την αγορά ακινήτων πλησίον των λιμένων Αδάμαντα και Πολλωνίων
  5. Λήψη απόφασης για καταβολή προμήθειας επί λιμενικών τελών επιβατών και οχημάτων της εταιρείας ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε

 

Μήλος, 24/11/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

ΝΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ