Οι αφίξεις-αναχωρήσεις στον λιμένα του Αδάμαντα τουριστικών πλοίων (κρουαζιερόπλοιων) που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2019 έχουν ως εξής: