Επικύρωση της υπ’ αριθ. 38-2018 απόφασης του Δ.Λ.Τ. Μήλου περί κατανομής θέσεων ελλιμενισμού Αδάμαντα και Πολλωνίων Μήλου για το ε