Σας ενημερώνουμε για την επικύρωση (έγκριση νομιμότητας) της υπ’αριθ.38/2018 απόφασης ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου, περί κατανομής θέσεων ελλιμενισμού στους λιμένες Αδάμαντα και Πολλωνίων Μήλου.
 
Παρακαλούμε τους χρήστες λιμένα για την πιστή εφαρμογή αυτής.