Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια της διαδικασίας κατάθεσης αιτήσεων ελλιμενισμού για το 2022 και δυνάμει του σχεδίου της χερσαίας ζώνης (Φ.Ε.Κ — Α.Α.Π αρ.298/14-12-2018) σύμφωνα με το οποίο, καθορίστηκε ο χώρος που εξομοιώνεται με χερσαία ζώνη λιμένα από θέση «Ηρώον» έως «Μεταλλευτικό Μουσείο» και από παραλία «Λαγκάδας» μέχρι ακρωτήριο «Μπομπάρδας» Αδάμαντα Μήλου), παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες σκαφών που επιθυμούν να ελλιμενίσουν τα σκάφη τους στις ως άνω περιοχές, να ακολουθήσουν την διαδικασία όπως αυτή περιγράφεται σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας.

  • Χρονική περίοδος αιτήσεων: από τη Δευτέρα 04/10/2021 έως και την Παρασκευή 19/11/2021
  • H αίτηση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δ.Λ.Τ Μήλου (www.milosport.gr ) 1)ΧΡΗΣΙΜΑ/ ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ),2) ΑΡΧΕΙΟ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΕΛΗ
  • Η αίτηση στα πλαίσια της πρόληψης από την διάδοση του COVID-19 πρέπει να κατατεθεί ηλεκτρονικά στο email:dttm@otenet ή info@milosport.gr Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με την Γραμματεία του Δ.Λ.Τ Μήλου (2287022130 / Ωράριο λειτουργίας: 10:00 – 14:00) για να προσέλθετε με ραντεβού.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για τον έλεγχο από την αρμόδια επιτροπή, η οποία θα οριστεί με απόφαση του Δ.Σ του Δ.Λ.Τ Μήλου, είναι να κατατεθούν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αίτηση ελλιμενισμού

Α) Για τα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής
– Αίτηση
– Πρωτόκολλο επιθεώρησης πλοίων σε ισχύ
-Έγγραφο εθνικότητας
– Άδεια εκτέλεσης πλόων
-Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ
-Βεβαίωση εξόφλησης λιμενικών τελών
-Έγγραφο ΕΠΣΕΠΑ προηγούμενου έτους από το έτος για το οποίο αιτείται
-Φορολογική ενημερότητα
– Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης (Από Λογιστή)
-Για σκάφη κάτω των 12 μέτρων ότι ισχύει στο Γ.Κ.Λ. 38

Β) Για τα αλιευτικά σκάφη
-Αίτηση
-Άδεια σε ισχύ
-Βεβαίωση εξόφλησης λιμενικών τελών

Γ. Για τα ερασιτεχνικά σκάφη
-Αίτηση
– Άδεια σε ισχύ
– Ασφαλιστήριο συμβόλαιο για σκάφη με μηχανή άνω των 30 hp (N.4256/2014 «τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 92/14.04.2014), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4276/2014 (ΦΕΚ Α’ 155/30.07.2014)
– Βεβαίωση εξόφλησης λιμενικών τελών

Η μη υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών επιφέρουν την ακύρωση της αίτησης.