Το ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου αποτελείται από:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Πρόεδρος)

2.ΤΡΑΠΑΤΣΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Αντιπρόεδρος)

3.ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΣΟΦΙΑ (Μέλος)

4.ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Μέλος)

5.ΖΟΥΛΙΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ (Μέλος)

6.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ (Μέλος)

7.ΒΑΡΔΑΞΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Λιμενάρχης)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.ΡΟΥΣΚΕΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

2.ΜΑΚΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3.ΠΕΙΡΟΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

4.ΧΡΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5.ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

6.ΝΙΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

7.ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (Υπολιμενάρχης)