Έγιναν οι προβλεπόμενες δοκιμαστικές γεωτρήσεις προκειμένου να ολοκληρωθούν οι μακροχρόνιες διαδικασίες σύνταξης των μελετών θεμελίωσης τριών σημαντικών έργων στην παραλιακή Ζώνη του Αδάμαντα, μετά την προαπαιτούμενη έκδοση των σχετικών ΦΕΚ. Πιο συγκεκριμένα:

  1. Αρ. Φυλ 500/Δ/06.12.2018 – Απόφαση 67254

Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος υδατορέματος Αγίας Στυλιανής στον Αδάμαντα του Δήμου Μήλου

  1. Αρ. Φυλ. 298/ΑΑΠ/14.12.2018 – Απόφαση 67358

Καθορισμός χώρου που εξομοιώνεται  με χερσαία ζώνη λιμένα από την θέση «Ηρώων» έως «Μεταλλευτικό Μουσείο» και από παραλία Λαγκάδας μέχρι Ακρωτήριο «Μπομπάρδας»  Αδάμαντα Μήλου.

Τα έργα αφορούν:

  1. Κατασκευή Κτιρίου για τη στέγαση υπηρεσιών Λιμεναρχείου Μήλου κατόπιν σχετικού αιτήματος από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γραφείο Τουριστικών Πληροφοριών & χώροι υγιεινής στο Λιμάνι Αδάμαντα
  2. Κατασκευή έργου Γεφυράκι στο Ηρώο του Αδάμαντα με τίτλο έργου «Κυκλοφοριακή Μελέτη Χερσαίας Ζώνης Αδάμαντα Μήλου»
  3. Καταφύγιο για εξυπηρέτηση τουριστικών σκαφών