Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (Π.Δ 11/2002) έχει εκπονήσει ένα Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης για τους λιμένες αρμοδιότητάς του (Αδάμαντα-Κάναβα).Ο σκοπός του Σχεδίου είναι να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία προκύψει επιπλέουσα θαλάσσια ρύπανση.Ο βασικός στόχος είναι ο αποτελεσματικός συντονισμός των ενεγειών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων και φορέων με σκοπό την άμεση και πλέον επιτυχή επέμβασή τους σε περίπτωση ρύπανσης για την εξάλειψη ή μείωση των δυσμενών επιπτώσεων στον άνθρωπο και στο περιβάλλον από την εκδήλωση τέτοιων συμβάντων.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου ετησίως πραγματοποιεί μια άσκηση αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης.

Σας ενημερώνουμε ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου θα συμμετάσχει με δικό του περίπτερο στην έκθεση <<East Med Show>> που θα πραγματοποιηθεί στη Μαρίνα Ζέας από 3 έως και 6 Μαίου 2018.

Παρακαλούνται όσοι δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα, ιδιαίτερα στον θαλάσσιο τουρισμό και επιθυμούν να παρεβρεθούν στην έκθεση να επικοινωνήσουν με τον Πρόεδρο του ΔΛΤ Μήλου, κ. Ξενάκη Νικόλαο (τηλ.6944587574) καθώς και όσοι δεν μπορούν να παρεβρεθούν αλλά επιθυμούν να αποστείλλουν έντυπα της επιχείρησής τους.