Σας ενημερώνουμε ότι η δημόσια διαβούλευση σχετικά με την μελέτη με τίτλο :«Λιμενική Μελέτη Προγραμματικού Σχεδιασμού Λιμένα Αδάμαντα ν. Μήλου ΜΑSTER PLAN» θα παραταθεί ΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ έως και την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021. Μετά το πέρας της συγκεκριμένης ημερομηνίας θα κλείσει οριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο φάκελος με το σχέδιο και την τεχνική περιγραφή των προτεινόμενων έργων στην θαλάσσια ζώνη, βρίσκεται στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα Αδάμαντα από Δευτέρα έως και Παρασκευή (10:00 – 14:00).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλλουν e-mail (grammatia@milosport.gr) για περαιτέρω ενημέρωση επί της μελέτης ή στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό να προσέρχονται αυστηρά και μόνο με ραντεβού.